ISH's énpolede strømskema - Her kan der stå lidt mere tekst

Brugsanvisning:- Før musen henover billedet for at se detaljerne

<--- ELLER HOP TIL EN STATION: --->
Jordslutter - nærbillede "Jordsluttere" vises med samme symbol som det der bruges til "Adskillere". Jordslutteren er en komponent, der ligesom adskillerne kan have to veldefinerede stillinger, samt to ubrugelige. Det er nødvendigt at der er en tydelig markering af de to ubrugelige "stillinger".

Hvis én af polerne i en "Endepunktsjord" ikke er slúttet korrekt er mandskabet, der arbejder på højspændingsanlægget i yderste livsfare !!!!!!!!!!
I ISH er "Jodslutter imod linie" dimensioneret til at tåle at de ved en fejl indkbles imod spænding. Det er ikke sundt for systemet, men jordslutteren og GIS anlægget overlever.
(Det er ikke en opfordring til at prøve!!!)
Transformer - nærbillede
ISH T41 er ligesom HVE T44 på nominelt 500Mva. Den tredje "store" transformer er ASV T41 som dog er en "Tværspændingstransformer" med såvel "Langsregulering" som "Tværregulering"
(tilsvarende reguleringsmuligheder i iSH området findes på AVV)
Adskiller - nærbillede Adskilleren kan have to veldefinerede stillinger, samt to ubrugelige. Det er nødvendigt at der er en tydelig markering af de to ubrugelige "stillinger". (1: "inde" og "ude" samtidig. 2: hverken "inde" eller "ude")

Feltnavn - nærbillede Feltnavnet er anbragt umiddelbart over billedet af stationskonfigurationen så det ikke forstyrrer det elektriske overblik.
Felt - nærbilledeAnlægget er opdelt i "felter" og alle højspændingskomponenterne befinder sig indenfor feltgrænserne
Der er ingen komponenter der rager ind i nabofelter,--- Det bør de heller ikke gøre på skærmbilledet
Stationsnavn - nærbillede Stationens korte identifikation er "ISH". Betegnelsen findes på alle tegninger og øvrig anlægsdokumentation, driftsdokumentation, og i SAP. yderligere findes tre-bogstavsbetegnelse på skilte i stationen og i nabostationerne
"ISH" er en éntydig betegnelse, idet der ikke er to stationer der har samme tre-bogstavsbetegnelse.
På skærmbilledet er stationsnavnet skrevet fuldt ud.

Bemærk at tre-bogstavsbetegnelserne også findes lige efter "feltnummeret" for at angive hvor en linien går hen.
ISH er oprindeligt bygget som aflastning for HVE, for at føde ind i 132kV nettet flere steder og på den måde opnå et mere robust net. I dag er ISH først og fremmest en vigtig del af Københavns sydlige "ben"
SSjord - nærbillede I ISH's GIS anlæg findes der flere forskellige typer jordsluttere. "Jordslutter imod samleskinne" og "Jordslutter imod linie" er såkaldte hurtigjordsluttere, der kan tåle at slutte imod spænding. Disse jordsluttere er dimensioneret til at tåle en fuld jordslutningsstrøm på 40kA.

Bemærk at når der skal arbejdes i anlægget, er det som regel nødvendigt også at slutte et antal "arbejdsjorde", for at fastlåse potentialet direkte på arbejdsstedet. Disse jordsluttere er håndbetjente og tåler ikke at blive sluttet imod spænding. "Arbejdsjordslutterne" er holdlederens ansvar, medens "endepunktsjorslutterne" er koblingslederens
Kobling - nærbillede Sommetider kaldes denne koblingstype for en "tværkobling", fordi vi andre steder har en "Langskobling". En "tværkobling" forbinder to forskellige skinner, medens en "Langskobling" opdeler en samleskinne i 2 afsnit.
Reaktor - nærbillede Andre steder i nettet har vi "seriereaktorer" som bruges for at tilpasse reaktansen så strømmen fordeles ordentligt i nettet.
I visse tilfælde bruges seriereaktorer for at begrænse kortslutningsniveauet i et netområde. Tidligere anvendte vi seriereaktorer som en komponent i en HF spærrekreds i forbindelse med BFH.
Reaktorerne er dimensioneret, så reaktor plus linie (kabel) er næsten Mvar neutral. (100 eller 110Mvar)

STRØMSKEMA: L53B6900-1