HVE's énpolede strømskema - Eksempel på skærmbilledets opbygning og dets elementer

Brugsanvisning:- Før musen henover billedet for at se detaljerne

<--- ELLER HOP TIL EN STATION: --->
Jordslutter - nærbillede "Jordsluttere" vises med samme symbol som det der bruges til "Adskillere". Jordslutteren er en komponent, der ligesom adskillerne kan have to veldefinerede stillinger, samt to ubrugelige. Det er nødvendigt at der er en tydelig markering af de to ubrugelige "stillinger".

Hvis én af polerne i en "Endepunktsjord" ikke er slúttet korrekt er mandskabet, der arbejder på højspændingsanlægget i yderste livsfare !!!!!!!!!!
Transformer - nærbillede

Prøv at trykke én gang på venstre museknap !

Reaktor - nærbillede Andre steder i nettet har vi "seriereaktorer" som bruges for at tilpasse reaktansen så strømmen fordeles ordentligt i nettet.
I visse tilfælde bruges seriereaktorer for at begrænse kortslutningsniveauet i et netområde. Tidligere anvendte vi seriereaktorer som en komponent i en HF spærrekreds i forbindelse med BFH.
Feltnavn - nærbillede Feltnavnet er anbragt umiddelbart over billedet af stationskonfigurationen så det ikke forstyrrer det elektriske overblik.
Felt - nærbillede Alle højspændingskomponenterne befinder sig indenfor feltgrænserne
Der er ingen komponenter der rager ind i nabofelter,--- Det bør de heller ikke gøre på skærmbilledet
Den del af skærmbilledet der viser stationens konfiguration bør være så overskuelig som muligt. Derfor er der ingen instrumenter eller alarmvisninger i dette område. Feltbetegnelser og instrumenter er placeret for sig selv i toppen af billedet og udenfor "konfigurationsdelen" af skærmen.
Instrumenter - nærbilledeDer er plads til de fire normale målestørrelser: Strøm, spænding, MW og Mvar.
Måleværdier for transformerne måles på 132kV siden og vises derfor nederst i billedet
Stationsnavn - nærbillede Stationens korte identifikation er "HVE". Betegnelsen findes på alle tegninger og øvrig anlægsdokumentation, driftsdokumentation, og i SAP. yderligere findes tre-bogstavsbetegnelse på skilte i stationen og i nabostationerne
"HVE" er en éntydig betegnelse, idet der ikke er to stationer der har samme tre-bogstavsbetegnelse.
På skærmbilledet er stationsnavnet skrevet fuldt ud.

Bemærk at tre-bogstavsbetegnelserne også findes lige efter "feltnummeret" for at angive hvor en linien går hen.
SSjord - nærbillede I HVE er samleskinnerne forsynet med faste jordsluttere i begge ender, fordi stationen er så stor
Samleskinnejordslutterne er håndbetjente og bruges kun i forbindelse med arbejde i stationen, når arbejdspladsen er i nærheden af en af skinnerne.
Samleskinnejordslutterne skal betjenes af en koblingperson.
Bemærk at en skinne først er jordet, når begge ender er jordet. Når der skal arbejdes på en skinne er det nødvendigt også at anbringe et antal "løse arbejdsjorde", for at fastlåse potentialet direkte på arbejdsstedet. Skinnerne er så lange at det ikke er tilstrækkeligt at jorde skinnerne med de faste endepunktsjordsluttere.
Kobling - nærbillede Den kan bruges normalt som en almindelig "tværkobling" imellem de to hovedskinner "K" og "L".
Sammen med skinne "M" og de to hovedskinner kan koblingsafbryderen bruges som reserve for en linieafbryder eller for afbryderen i R41.
Når koblingsafbryderen skal anvendes som reserve for én af de øvrige afbrydere, skal der laves omkoblinger i kontrolanlægget, så beskyttelsesrelæerne "skyder" på den rigtige afbryder.
På denne måde kan man holde en linie i drift, selv om dens egen afbryder er defekt, eller skal revideres.
Alarmer - nærbillede Antallet af alarmer varierer efter felt og anlægstypen. Der er desuden en tendens til at nyere felter har flere separate alarmer end de ældre felter. Det skyldes at man tidligere slog flere alarmer sammen og gav dem en fælles tekst. I nyere stationer, hvor alle alarmer er ført separat til fjernkontrolanlægget bliver alarmbilledet temmelig uoverskuligt, medmindre alarmerne sorteres og samles, som man tidligere gjorde ude i stationerne. "Datakoncentrationen", der er nødvendig for ikke at blænde vagten i kontrolrummet, skal derfor for de nyere stationer ske i fjernkontrolanlægget.
Liniefelter, transformerfelter, GIS anlæg, AIS anlæg.......
Krydsskema: For stationerne på Sjælland findes der oversigtsskemaer, der viser hvilke alarmer der er slået sammen, hvad de hedder ude og hjemme, og om de har "holdekreds" og kan oplåses ... FSA, SSA, DOA ...osv
Nærmere forklaring følger senere - Erling

Prøv at trykke én gang på venstre museknap !

STRØMSKEMA: L53B7000-1